Din varukorg är tom

Filmkatalog

Energibärare - fossila råmaterial

Fossila energibärare - det vill säga fossila rå- eller bränslematerial baseras på organiska kolföreningar som har uppstått under geologisk forntid från nedbrytningen av döda växter och djur. Torv, brunkol, stenkol, naturgas och olja räknas som fossila bränslen. De här så kallade icke förnybara energibärarna hör till världens vanligaste energikällor, men de är en belastning för miljön. Vid förbränning bildas koldioxid, som frisätts i atmosfären och därmed rubbas jämvikten i det naturliga kolkretsloppet, vilket bidrar till klimatförändringarna. Fossila bränslen står för drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. En hållbar utveckling kräver att användningen fasas ut. Källa: Naturvårdsverket Filmen är indelad i 5 olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 1. Kolets kretslopp (02:13-10:00) 2. Hur torv och kol bildas (10:14-15:00) 3. Torv- och kolbrytning (15:36-23:20) 4. Olja (23:36-32:00) 5. Naturgas (32:38-35:39)

Liknande filmer