Din varukorg är tom

Filmkatalog

De stora grekiska myterna - Hades - den onämnbare guden

Hades härskar över den värld ingen människa kan fly ifrån, Dödsriket. Ett rike som inger både gudar och människor skräck. Ingen vill leva med Hades av fri vilja och han lever sitt liv i ensamhet. Ibland överger han sitt rike och besöker de levande och under en sådan utflykt ser han den vackra Persefone. Hades blir häftigt förälskad och för henne till sitt rike. Persefones mor Demeter som är åkergrödans gudinna hotar med att lämna Olympen och på så sätt göra Jorden steril om hon inte får sin dotter tillbaka. Men kan man få tillåtelse att lämna Dödsriket? De grekiska myterna har skapats för att förklara naturens skiftningar och andra fenomen som omger oss människor. I myten om Hades får inte bara dödens oåterkallelighet utan även årstidernas växlingar sin förklaring. I en helt ny faktafylld serie presenterar vi nu de mest kända grekiska myterna. Serien som är animerad innehåller också ett stort antal av konsthistoriens verk föreställande mytologiska karaktärer. Vi får möta gudar och halvgudar och deras spännande och dramatiska öden. De grekiska myterna som har skapats för att ge svar på de existentiella frågorna, naturens skiftningar och människans roll har präglat berättare genom historien fram till våra dagar.

Liknande filmer