Din varukorg är tom

Filmkatalog

Vad tror du på? - Barn frågar om buddhism

Siddharta Gautama föddes år 560 f.v.t och levde sina första år som en välmående prins. Inget fattades honom men trots det var han inte nöjd med vad livet erbjöd honom. Han gav sig då ut för att finna meningen med livet. Siddharta mötte ålderdom, sjukdom och död vilket fick honom att förstå att allt liv medför lidande. Hans upplysning innebär en förståelse för hur vi människor ska kunna frigöra oss från våra begär som orsakar vårt lidande. Hur ska man då kunna leva ett lyckligt liv? Buddha menar att meditation är ett sätt att uppnå lycka på. För att kunna utvecklas som människa måste man följa vissa regler men till skillnad från andra religioner kräver inte buddhismen att man underkastar sig reglerna utan man bestämmer sig själv för att följa Buddhas väg. Vare sig du är troende eller inte så krävs det en kunskap om världens religioner och deras roll i vårt samhälle. I en global värld är det kanske viktigare än någonsin att veta och känna till varför och hur vissa religiösa riter genomförs för att vi ska få en ökad förståelse för varandra. I Vad tror du på? Barn frågar om religion besvaras just yngre barns ibland mycket raka frågor om religion av religiösa företrädare. Vad innebär det att leva ett religiöst liv?

Liknande filmer