Din varukorg är tom

Filmkatalog

Global Ekonomi - Den globala kapitalmarknaden

Tillsammans med den industriella utvecklingen växte den moderna kapitalmarknaden fram. Redan på 1700-talet bildades den första fondbörsen, men det var först ett århundrade senare som handeln kom igång på allvar. New York och London har redan från början varit de mest betydelsefulla kapitalmarknaderna. Sveriges första organiserade kapitalmarknad var Stockholms fondbörs som grundades 1863. En kapitalmarknad möjliggör ett kanaliserande av resurser mellan sparare och låntagare och spelar därför en viktig roll i ett utvecklat samhälle. Detta flöde av kapital inom och utom landets gränser gynnar investeringar och ökar tillväxten, men kan även ge en motsatt effekt med bromsad ekonomi och hämmande av kapitalflödet.

Liknande filmer